Son Eklenen Konular
   SON DAKİKA  BAĞKURLU' YA VADELİ EMEKLİLİK MÜJDESİ  ! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide SARIOĞLU  yaptiği açıklamalar ile Bağkurlulara emeklilik müjdesini verdi. Bağkur sigortalılarının 48 aylık prim borçlarını vadeli ödemelerine imkan getirildi.nasıl mı ........... Sosyal Güvenlik Kurumu ile Ziraat Bankası arasında yapılan protokollere göre emekli olacak olan bağkurlulara kredi imkanı sunularak...
Bilindiği üzere bireysel emeklilik 2017 yılı öncesinde ülkemizde vatandaşların kendi kendilerine bankalara veya sigorta şirketlerine başvurarak her ay belirli bir miktar prim ödemesi yaparak belli bir sene sonunda  ya toplu olarak tazminat alması ile sonuçlanan yada bir miktar maaş bağlanan sistem olarak tanımlanabilir.          01.01. 2017  tarihi  itibari...
İşveren, işyeri sahipleri; işyeri defter, kayıt ve belgelerini ilgili olduğu yılı takip eden yıl başından başlamak üzere on yıl süreyle, kamu idareleri otuz yıl süreyle, tasfiye ve iflâs idaresi memurları ise görevleri süresince, saklamak ve Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilen memurlarınca istenilmesi halinde onbeş gün içinde ibraz etmek zorundadır.  ...
İşverenler  işyeri açmaya niyetlendiklerinde 5510 sayılı kanunun 11 maddesi gereğince işe giriş bildirgesini en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihe kadar sosyal güvenlik kurumuna vermekle mükelleftir. işyeri kuruluşu aşamasında, çalıştıracağı sigortalı sayısını ve bunların işe başlama tarihini, ticaret sicili memurluklarına bildiren işverenlerin, bu bildirimleri Kuruma yapılmış sayılır. Ticaret sicili memurlukları, kendilerine yapılan...
         İŞE GİRİŞ BİLDİRGELERİNİ ZAMANINDA KURUMA VERMEME CEZALARI İşverenler çalıştırmaya başladıkları işçiyi çalışma tarihinden önce kuruma bildirmekle yükümlüdür.Bu yükümlülüğünü yerine getirmeyen işverenlere bildirge verilmeyen her bir sigortalı için asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır. Eğer verilmeyen bu bildirgeler mahkeme kararı denetim raporu müfettiş raporu gibi belgelerle tespit edilirse...
Yangın, su baskını, sel, kuraklık, yer kayması, deprem gibi afetlerle ağır hastalık, ağır kaza, tutukluluk ve sabotaj gibi nedenlerle ticari veya ekonomik kayıplara uğrayan işverenler ile bağkurlular ,bu durumlarını belgelemek şartıyla vakanın veya afetin meydana geldiği tarihten itibaren üç ay içinde talepte bulunmaları ve prim ödeme aczine düştükleri yapılacak tahkikat sonucunda...
Pratik Bilgiler
TÜMÜNÜ GÖR
Rastgele Yazılar
  2017 nisan ayından itibaren genel sağlık sigortası prim ödemeleri sabitleniyor.artık her  kişinin 2012 yılı ocak ayından itibaren sigortası olmadığı her ay için  53,00 tl sabit ödemeye geçildi.artık vatandaşın gelirine bakılmaksızın yani sosyal yardımlar vakfına başvurup  aylık kazanç miktarının tespiti kaldırıldı. 2012  yılından bu yana borcu olanların anaparası hariç faizleri silinip hepsi...
            Malulen emeklilik te  başvuru şartlarını daha önce yayınlamış idik. Bu defa sigortalıların malulen emeklilik için kuruma başvurduklarında işlem aşamalarından bahsedeceğiz.      Sırasıyla ilk önce sigortalının başvuru aşamasında malulen emeklilik şartlarını taşımasıyla birlikte kurum tarafından bir dilekçe alınır.Dilekçe alınmasına müteakip sigortalının kendi istediği herhangi bir...
Sosyal Güvenlik Kurumunun vatandaşlarımıza hastaların tedavi giderleri  karşılamanın yanından bazı ek olarak yol gündelik ve refakatçi giderleri  ödeme ve kolaylıkları mevcut. Bunların hangi şartlarda ödendiğinden  biraz bahsedelim......... ---- Doktorun veya diş doktorunun muayene ve tedavi sonrası hastanın tedavi gördüğü yer ile evi  arasında mesafe varsa hastaneye gidip gelmeleri sırasında refakatçi sayısı...
Video Galeri
TÜMÜNÜ GÖR
Sayfa başına git