Afet ve Mücbir Sebep Hallerinde Prim Ertelemesi

Afet ve Mücbir Sebep Hallerinde Prim Ertelemesi
14 Şubat 2018 tarihinde eklendi, 21 kez okundu.

Yangın, su baskını, sel, kuraklık, yer kayması, deprem gibi afetlerle ağır hastalık, ağır kaza, tutukluluk ve sabotaj gibi nedenlerle ticari veya ekonomik kayıplara uğrayan işverenler ile bağkurlular ,bu durumlarını belgelemek şartıyla vakanın veya afetin meydana geldiği tarihten itibaren üç ay içinde talepte bulunmaları ve prim ödeme aczine düştükleri yapılacak tahkikat sonucunda tespit edilmesi halinde  belirtilen vaka veya afet tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut Kuruma olan borçlar ile olay veya afetin meydana geldiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar tahakkuk edecek Kuruma olan borçları, vaka veya afetin meydana geldiği tarihten itibaren bir yıla kadar Kurumca ertelenebilir.

                  PRİM ERTELEMESİ BAŞVURU SÜRESİ

Yukarıda  belirtilen durumlar ile Bakanlık ve Maliye Bakanlığınca belirlenen vaka, afet  sebep hâllerinde Kuruma verilmesi gereken her türlü bilgi ve belge ile yapılması gereken başvuruların afetin, afetin veya mücbir sebebin meydana geldiği tarihi takip eden üç ay içinde Kuruma verilmesi veya yapılması hâlinde, süresinde verilmiş veya yapılmış sayılır.

          PRİM BORÇLARININ ERTELENMESİNDE  ZAMANAŞIMI 

Kuruma olan borçların ertelendiği sürede zamanaşımı işlemez ve ertelenen kısmına gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaz.

Etiketler:

Sorular ve Cevaplar

Henüz soru sorulmamış.

Sayfa başına git