Bireysel Emeklilik Nedir ve Süreci ?

Bireysel Emeklilik Nedir ve Süreci ?
19 Şubat 2018 tarihinde eklendi, 87 kez okundu.

Bilindiği üzere bireysel emeklilik 2017 yılı öncesinde ülkemizde vatandaşların kendi kendilerine bankalara veya sigorta şirketlerine başvurarak her ay belirli bir miktar prim ödemesi yaparak belli bir sene sonunda  ya toplu olarak tazminat alması ile sonuçlanan yada bir miktar maaş bağlanan sistem olarak tanımlanabilir.

         01.01. 2017  tarihi  itibari ile yapılan yeni düzenleme ile 45  yaş altı çalışanların devlet eliyle  Bireysel Emeklilik Sitemine katılımını sağlayan kanun yürürlüğe girdi.Buna göre, Türk vatandaşı olup 45 yaşını doldurmamış olanlardan ücret karşılığı çalışanlar, işverenin bir emeklilik sözleşmesiyle emeklilik planına dahil edilecek. Çalışanlardan kesilecek katkı payı brüt kazaçlarının % 3 ü kadar olacak. Ayrıca çalışılacak emeklilik katılım kurumunu da işveren seçecek.

 PEKİ ÇALIŞAN BES EMEKLİLİK SİSTEMİNE  DAHİL OLMAK ZORUNDA MI?

        HAYIR   . Çalışan, emeklilik planına dahil olduğunun kendisine bildirildiği tarihi takip eden  2 ay içinde sözleşmeden cayabilecek. Cayma halinde, kesilen  katkı payları, varsa hesabında bulunan yatırım gelirleri ile birlikte 10 iş günü içinde çalışana iade edilecek. 2 ay sonra sistemden çıkmamış olan çalışanlar diledikleri zaman sistemden ayrılabilirler

BES’ TE DEVLETİN TEŞVİĞİ VAR MI ?

          Çalışan bireysel emeklilik sisteminden dönmez ise prim ödemeye devam ederse sisteme girişte bir defaya mahsus olmak üzere, 1000 TL  ilave devlet katkısı sağlanacak.

               10 yıl ve 56 yaş şartını sağlayarak emeklilik hakkını kullanan ve toplu para almayarak en az 10 yıllık maaş alabileceği gelir sigortası alan çalışana, birikiminin %5’i kadar da ek devlet katkısı ödenecek.

KATKI PAYI ÖDEMELERİNE  ARA  VERİLEBİLİR Mİ ?

Çalışanlar katkı payı ödemeye ara verme için talepte bulunabilir.  Bu talep, talep tarihinden itibaren en çok 3 aylık süre için yapılabilir. Bu sürenin bitiminden önce veya bitimini takiben tekrar ara verme talebinde bulunulması mümkündür. Ara verme talebi en geç ücret ödeme gününden üç iş günü öncesine kadar iletilmelidir. Bu tarihten sonra iletilen talepler, ancak bir sonraki aya ilişkin ücret ödemesinden itibaren dikkate alınabilir.

DEVLET KATKISI HAK EDİŞ SÜRELERİ NE ŞEKİLDE DÜZENLENDİ ?

 

Mevcut devlet katkısı hak ediş süreleri yeni sistemde de aynen geçerli olacak.

  • 3 yıl dolmadan sistemden ayrılma durumunda devlet katkısına hak kazanılamıyor.
  • 3 yıl dolduktan sonra sistemden ayrılma durumunda devlet katkısının %15’ine hak kazanılıyor.
  • 6 yıl dolduğunda sistemden ayrılma durumunda devlet katkısının %35’ine hak kazanılıyor.
  • 10 yıl dolduğunda sistemden ayrılma durumunda devlet katkısının %60’ına hak kazanılıyor.
  • Emeklilik hakkının kazanılması durumunda (10 yıl sistemde kalınması ve 56 yaşının doldurulması) devlet katkısının %100’üne hak kazanılıyor

            İŞVERENİN SORUMLULUĞU BES’ TE NE OLACAK ?

İşveren, çalışanını Otomatik Katılım Sistemi kapsamında bireysel emekliliğe dahil etmek ve katkı payı tutarını, maaşın çalışanın hesabına geçtiği günü takip eden ilk iş günü bireysel emeklilik şirketine aktarmak ile yükümlü olacak. Buna uymaması durumunda yaşanabilecek parasal kayıptan işveren sorumlu olacak.

ÖZEL SEKTÖRDE İŞVERENLERİN ÇALIŞANLARINI SİSTEME DAHİL ETME  TARİHLERİ

Çalışan sayısı;

– 1.000 kişi ve üzerinde olan işverenler 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren,

– 250-999 arasında olan işverenler 1 Nisan 2017 tarihinden itibaren,

– 100-249 arasında olan işverenler 1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren,

– 50-99 arasında olan işverenler 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren,

– 10-49 arasında olan işverenler 1 Temmuz 2018 tarihinden itibaren,

– 5-9 arasında olan işverenler 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren çalışanlarını otomatik katılım sistemine dahil edecektir.

Sorularınızı bekleriz .

Etiketler:

Sorular ve Cevaplar

Henüz soru sorulmamış.

Sayfa başına git