İşverenler

Önceki yazımızda 2019 senesi için belli olan asgari ücret miktarından bahsetmiştik.şimdi 2019 ve öncesi asgari ücret miktarlarının ne olduğundan bahsedelim. 2015 yılı asgari ücret miktarları ;01.01.2015 -30 .06.2015 arası Brüt ücret 1201,50 TL01.01.2015-30.06.2015 arası net ücret +Asgari geçim indirimi 947.07 TL01.07.2015-31.12.2015 arası brüt ücret 1273.50 TL01.07.2015-31.12.2015 arası net ücret +Asgari geçim...
Çalışanların merak ettiği konulardan bir tanesi de yıllık iznin yanında toplu izin uygulamasıdır. Toplu izin nedir ve nasıl uygulanır kimlere uygulanır şartları nelerdir. Ayrıntıları aşağıda .. İşveren veya işveren vekili her yıl Nisan ayı başı ile Ekim ayı sonu arasındaki süre içinde, işçilerin tümünü veya bir kısmını kapsayan toplu izin uygulayabilir. Bu...
              2019 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu'nun teftiş ve denetimleri artacak. Sosyal Güvenlik Kurumu , sigorta primlerini çalışanlarına gerçek ücretlerinden düşük seviyede gösterenler için incelemeye geçiyor. Beyan edilmeyen ile  işçiye çalışana gerçekte ödenen ücret  sorunu  2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Programı'na girdi ve gelecek yıl sorunun çözümü için...
Son dakika haberi  Müjde geldi! Yeni hak verildi... Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından kabul edilen torba kanun teklifine göre , Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında, yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde belirtilen süre içerisinde gerekli taksitleri ödemeyen mükelleflerin, bu ödemeleri 2019...
Artık teşvikten sadece bakıcılar değil ev hizmetlerinde çalışanlar kişilerde  yararlanacak. Destek kapsamında ev işlerinde çalışanlar için işverenin ödeyeceği sosyal güvenlik priminin 700 lirasını devlet karşılıyor. Evde bakıcı çalıştıranlar ayda 700 lira teşvik alabilecek, böylece çalışanın sosyal güvenlik priminin tamamı devlet tarafından karşılanmış olacak. Bu destekten sadece bakıcılar değil ev işlerinde tüm çalışanlar...
İşveren, işyeri sahipleri; işyeri defter, kayıt ve belgelerini ilgili olduğu yılı takip eden yıl başından başlamak üzere on yıl süreyle, kamu idareleri otuz yıl süreyle, tasfiye ve iflâs idaresi memurları ise görevleri süresince, saklamak ve Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilen memurlarınca istenilmesi halinde onbeş gün içinde ibraz etmek zorundadır.  ...
İşverenler  işyeri açmaya niyetlendiklerinde 5510 sayılı kanunun 11 maddesi gereğince işe giriş bildirgesini en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihe kadar sosyal güvenlik kurumuna vermekle mükelleftir. işyeri kuruluşu aşamasında, çalıştıracağı sigortalı sayısını ve bunların işe başlama tarihini, ticaret sicili memurluklarına bildiren işverenlerin, bu bildirimleri Kuruma yapılmış sayılır. Ticaret sicili memurlukları, kendilerine yapılan...
         İŞE GİRİŞ BİLDİRGELERİNİ ZAMANINDA KURUMA VERMEME CEZALARI İşverenler çalıştırmaya başladıkları işçiyi çalışma tarihinden önce kuruma bildirmekle yükümlüdür.Bu yükümlülüğünü yerine getirmeyen işverenlere bildirge verilmeyen her bir sigortalı için asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır. Eğer verilmeyen bu bildirgeler mahkeme kararı denetim raporu müfettiş raporu gibi belgelerle tespit edilirse...
Yangın, su baskını, sel, kuraklık, yer kayması, deprem gibi afetlerle ağır hastalık, ağır kaza, tutukluluk ve sabotaj gibi nedenlerle ticari veya ekonomik kayıplara uğrayan işverenler ile bağkurlular ,bu durumlarını belgelemek şartıyla vakanın veya afetin meydana geldiği tarihten itibaren üç ay içinde talepte bulunmaları ve prim ödeme aczine düştükleri yapılacak tahkikat sonucunda...
5510 sayılı kanunun 81 maddesi gereğince işverenin veya sigortalının ödeyeceği prim oranları aşağıdaki gibidir. 1-  Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının % 20’sidir. Bunun % 9’u sigortalı hissesi, % 11’i işveren hissesidir. Bu Kanunda belirtilen fiilî hizmet süresi zammı uygulanan işlerde ------  60 fiilî hizmet gün sayısı eklenecek işlerde...
İşverenlerin sıkça merak ettikleri konulardan bir tanesi prime esas kazançların hesabında hangi kalemlerin olduğudur şimdi bunları madde madde inceleyelim. 1-Hak edilen ücretler :  Çalışanlara ödenen aylıkların brüt olarak hizmet dökümünde bildirilen tutardır. 2-Prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaktan o ay içinde yapılan ödemelerin ve işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık...
Bilindiği üzere işyeri bildirgesi işyeri açmak isteyen yatırımcıların açılımı yapmadan evvel sosyal güvenlik kurumuna vermiş olduğu bildirgedir. İşveren, örneği Kurumca hazırlanacak işyeri bildirgesini en geç  işçi çalıştırmaya başladığı tarihte kuruma vermekle yükümlüdür. İşyeri, kuruluşundan önce  çalıştıracağı sigortalı sayısını ve bunların işe başlama tarihini, ticaret sicili memurluklarına bildiren işverenlerin, bu bildirimleri Kuruma yapılmış...
Ülkemiz şartlarında çalışmaya başlayan işçilerin işveren tarafından sosyal güvenlik kurumuna bildirilme zorunluluğu bulunmakta.daha önceleri halk diliyle işe alınan  işçilerin deneme süresi adıyla bi öngörü sözkonus idi.bu kimi işverene göre 15 gün kimi işveren göre iki ay idi.Ancak işin içyüzü böyle değil. ----- 5510 sayılı kanuna göre işveren çalıştırmaya başladığı işçinin işe...
ticaret hayatına atılan işyeri açmak isteyen kişiler kuruma işyeri açma bildirgelerini nasıl ve hangi sürelerde vereceklerdir. İşveren, Kurumca hazırlanacak işyeri bildirgesini en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihte, Kuruma vermekle yükümlüdür. Şirket kuruluşu aşamasında, çalıştıracağı sigortalı sayısını ve bunların işe başlama tarihini, ticaret sicili memurluklarına bildiren işverenlerin, bu bildirimleri Kuruma yapılmış sayılır. Ticaret sicili...
Sayfa başına git