Part time çalışmada süt izni hakkı var mıdır ?

Part time çalışmada süt izni hakkı var mıdır ?
22 Aralık 2018 tarihinde eklendi, 130 kez okundu.

       Süt izni, doğum yapan anneye tanınan haklardan birisidir ve işçinin talebi halinde işverenin buna izin vermesi   zorunludur. Peki ama kısmi süreli çalışmada (Part Time)  süt izni olur mu? Olursa, nasıl kullanılır?

Süt izni nedir?

Süt izni, 4857 sayılı İş Kanununun 74 üncü maddesinde açıkça belirtilmiş ve doğum yapan kadın işçilere tanınan bir haktır.

Buna göre; doğum yapan kadın işçiye, çocuğu 1 yaşına gelene kadar günde bir buçuk saat süt izni verilmesi zorunludur.Annenin çocuğunu emzirebilmesi için verilen bu iznin 2 sonucu vardır.

  • Çocuk 1 yaşına gelinceye kadar verilmek zorundadır.
  • Günde 1,5 saat verilmesi zorunludur.

Kısmi süreli çalışma (Part Time)nedir?

Kısaca izah edelim ; İşçinin, haftalık normal çalışma süresinin 2/3’üne kadar olan çalışmasını ifade etmektedir. Bir işyerinde haftalık çalışma süresi 45 saat ise, haftalık 30 saat ve daha az çalışmakta olan işçi kısmi süreli yani part time  çalışıyor demektir. işverenin, işçi sırf kısmi süreli çalıştığı için, işçinin haklarını kısıtlaması mümkün değildir ve kısmi süreli çalışan işçi de birçok hakka sahiptir:

Burada bir ayrımı iyi yapmak gerekir. Bu da kısmi süreli çalışma ile yarım çalışmanın birbirine karıştırılmasından doğmaktadır. Önce ikisinin arasındaki farka değinelim…

Kısmi süreli çalışma ve yarım çalışma farkı..

Kısmi süreli çalışma uzun yıllardır mevzuatımızda olsa da, yarım çalışma sistemi 2016 yılında  hayatımıza girmiştir.

Kısmi süreli çalışma, normal çalışma süresinin 2/3’üne kadar olan çalışmayı ifade ederken, yarım çalışmada işçi, çalışma süresinin yarısı kadar çalışmaktadır.

Yine doğum yapan anneye tanınan haklardan birisi olan yarım çalışma, işçinin talebi üzerine gündeme gelir ve işçinin eksik aldığı yarım ücreti İşkur kurumu tarafından karşılanır.

Evet, kısmi süreli çalışan bir işçi kesinlikle süt izni kullanma hakkına sahiptir. Çünkü 4857 sayılı İş Kanununun 13üncü maddesinde açıkça; kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçinin, ayırımı haklı kılan bir neden olmadıkça, salt iş sözleşmesinin kısmi süreli olmasından dolayı tam süreli emsal işçiye göre farklı işleme tabi tutulamayacağını belirtmektedir.

 

Yarım çalışmada süt izni yok mu?

Yukarıda, kısmi süreli çalışmadan farkını açıkladığımız yarım çalışma da aslında mantık olarak kısmi süreli çalışmaya çok benzer. İşçi yine, emsali işçilere göre daha az çalışmaktadır. Ancak burada 4857 sayılı kanun  yorum kapısı bırakmamış ve “Analık izni veya ücretsiz izin sonrası yapılacak kısmi süreli çalışmalar hakkında” yönetmeliğin “Çalışma süresinin yarısına kadar ücretsiz izin hakkı” başlıklı 6ncı maddesinde açıkça şöyle demiştir:

“Ücretsiz izin hakkından  yararlanan kadın çalışana , bir yaşından küçük çocuğunu emzirmesi için günde toplam bir buçuk saat olan süt izni uygulanmaz.”

Kısmi süreli ya da part time çalışma denince, kavramlar bazen karıştırılmaktadır. Kısmi süreli çalışmada süt izni var mı?

Bu sorunun cevabını, her ihtimale karşı ikiye ayırarak vermekte fayda  vardır. O halde şöyle diyebiliriz:

  • Kısmi süreli yani part time çalışan bir işçinin süt izni hakkı vardır.
  • Yarım çalışma yapan bir işçinin süt izni hakkı yoktur.

Etiketler:

Sorular ve Cevaplar

Henüz soru sorulmamış.

Sayfa başına git