Doğum Borçlanması

657 Sayılı devlet memurları kanununa eklenen madde gereğince eşi doğum yapan memurların babalık izninin bitiminden ,ilgili mevzuat uyarınca çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden ay başına kadar olan dönemde mali hakları ile sosyal yardımları yarım ödenmek ve bu döneme ilişkin fiili hizmet süreleri ile prim ödeme gün sayıları...
Doğum borçlanması yapan sigortalı kadınların sadece borçlandıkları gün sayıları emeklilik hesabında dikkate alınmakta olup emeklilik yaşını geri çekmemektedir. Şimdilik bununla alakalı halkımız çok ısrarlı olsada herhangi bir kanun düşünülmemektedir. Emeklilik yaşını geri çekmekle alakalı bir kanun çıkması halinde ayrıca duyurulacaktır.
KİMLER BORÇLANABİLİR ? 1-Doğumdan önce çalışmış kadın sigortalılar 2-doğumdan önce 4b kadın sigortalılar 3- Sigortalı kadın 3 çocuga kadar borçlanma yapabilir KOŞULLARI NELERDİR? --- Sigortalı kadının doğumdan sonra 2 yıl süre ile sigorta primi ödememiş olması --- Borçlanacağı  sürede çocuğun yaşaması gerekir NEREYE BAŞVURACAĞIZ? ---- kadın sigortalı borçlanma yapacak ise en son hangi sgk kurumuna prim ödemesi yapılmış...
Sayfa başına git