Emeklilik

Yaşlılık toptan ödemesi emekli maaşı için sosyal güvenlik kurumuna başvuran sigortalıların durumlarının incelenmesi neticesinde maaş almaya hak kazanamadıkları kendilerine tebliğ edildiğinde başvurduğu güne kadar kuruma ödedikleri ssk ve bağkur primlerini geri alabilmelerine olanak sağlayan bir ödeme şeklidir.Bu ödemenin ne şekilde ve hangi şartlarda yapılabileceği yazımızın ayrıntılarında.. Ülkemizde emekli olabilmek...
Günümüzde sigortalı çalışır iken değişik hastalıklara yakalanan sigortalıların Sosyal Güvenlik kurumuna ve Vergi dairelerine kısmi veya malulen emeklilik için başvurdukları malum bir konu.. ...
Emekli adaylarının Maaşını ve Emekli ikramiyesini daha yüksek almak amacıyla 2019 senesinin Ocak ayını bekleyen binlerce çalışan , Emekli olabilmek için dilekçelerini SGK ve Emekli sandığı kurumuna vermeye başladı. Emekli adayları maaş için dilekçelerini vermesi ile beraber çalışanlar ne zaman emekli olabilirim  veyahut  emekli maaşım ne...
        2019 yılına az bir zaman  kala tüm çalışanın gözü  2019 yılı Ocak ayında yapılacak ücret zamlarına  çevrildi. Çalışanların bir kısmı daha fazla ücret almak için değil emekli olmak içinde yeni 2019 yılındaki ücret zamlarını takip ediyor.             Özellikle yılın son aylarında...
               2019 yılı asgari ücret miktarına yüzde 26 zam gelmesi  ile birlikte ile birlikte gözler memurun 2019 yılı  Ocak ayı zammına döndü. Ancak, memur zamları asgari ücret zammının  çok altında olacak gibi görünüyor. Yıllık sabit Yüzde 4 zammın  üzerine enflasyon farkının eklenmesi ile birlikte...
Emekli olunduktan sonra tekrar sigortalı olarak çalışmaya devam edenler  hangi kurumdan  emekli olurlarsa olsunlar (4/a’lı yani SGK’lı, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) farketmez , işyerinden aldıkları ücretlerinin yanında  emekli maaşlarını da almaya devam ederler. Emeklilik ile kıdem tazminatı birbiriyle benzeştiğinden , emekli çalışn işten ayrıldığında  Kıdem Tazminatı Alabilir Mi? sorusuna her halde cevap...
               Sosyal Güvenlik Kurumu , emeklilik başvurusu yapıp maaşının bağlanmasını bekleyenler için önemli bir imkan daha sağlıyor. Emekli olacağı kesinleşen vatandaşlara, maaş bağlanana kadar avans verilecek.Böylece maaş için gün sayanlar 'avans' ödemesi sayesinde rahat nefes alacak. Sosyal Güvenlik Kurumu, emekliye ayrılıp maaşının bağlanmasını bekleyenler için...
              Emekli memur maaşı Ocak da zam oranı 4b bağkur  emekli memur maaşlar kaç TL ssk lıların ve bağkurluların  emekli maaşları  2019 da kaç tl  olacak ? Emeklilerin memur maaşları enflasyon farkı kaç tl olacak? Yukarıdaki soruların yanıtları milyonlarca kişi için merak konusu. Emekli maaşına...
2019 yılı emekli maaşları ne kadar olacak?            2019 yılına  sayılı günler kala emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili yapılan araştırmalarda sonuçlanmak üzere. Milyonlarca emekli 2019 yılında yapılacak maaş artışı için beklemeye başladı. Yapılacak zam miktarında en önemli ayrıntı 2018 yılı ikinci yarısında gerçekleşecek enflasyon oranları olacakken, diğer taraftan bir...
Bilindiği üzere bağkur emeklilikte 3 ana başlık var.Yani tarih aralıkları.Hangi tarih aralığında işe girip sigortalandığınız mühim. Şimdi 08  09 1999 -30 04 2008 arasında sigortalı olanların emekli olabilecekleri şartları anlatmaya çalışalım. Kendi nam ve hesabina 08.09.1999 tarihinden sonra ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başlayanlardan ; kadın ise 58 ,erkek ise 60...
Yaşın ilerlemesi sebebiyle çalşma gücünün azalması sonucu gelir kaybına uğrayan sigortalıların geçimlerini sağlamak kurulmuş uzun vadeli sigorta kulu olan yaşlılık sigortası hakkında sizlere yardımcı olacak bazı konulara değinelim ... Bağkur sigortalıları emeklilik durumunda aylıkları bağlanır.Aylık bağlanma hakkı olmadığı durumlarda ise ömürleri boyunca ödedikleri bağkur primlerini geri alma (toptan ödeme )hakkında sahiptirler....
Vazife malullerinin maaşları bağlandıktan sonra maaş aldıkları süreçte kendilerine veya haksahiplerine bazı haklar sunulmaktadır.bunlardan biraz bahsedelim.. Artırımlı Aylık : Vazife malullerinin aylıklarına  maluliyet derecelerinin yüksekliğine göre hesap edilen maaşlarına ek % 25 oranında artırım yapılır. İkinci Aylığa Hak Kazanma :Maaş almaya başlayan vazife malulleri tekrar çalışmaya başlar ise maaşları kesilmez.çalıştığı...
Daha önceki yazılarımızda er ve erbaşların vazife malulluğu ,başvuru şartlarını ve bunlardan doğan haklardan bahsetmiştik.Bu makalemizde ise Vazife malulü olanların ve bunların haksahiplerinin maaş ve aylıklarının keslip kesilmeyeceği veya hangi hallerde kesileceğinden biraz bahsedelim .. er ve erbaşlardan görevini icra ederken vazife malulü olarak aylık almaya başlamış bulunanların maluliyeti son...
Askerlik görevini yaparken görevinin neden ve etkisi ile sakatlanan yada ölen erbaş ve erler 5434 sayılı emekli sandığı kanunu hukumleri gereğince aylığa bağlanır.Sakatlanma  yada ölüm olayının ortaya çıkışı şekline göre vazife malullüğü çeşitli alt dallara ayrılabilir. Örnek verelim ; terör olayları neticesinde yaralanarak ortaya çıkan malulluk 3713 sayılı terörle mücadele kanunu iç...
Transfer edilen primler hangi hallerde iade edilir? 1-İsviçre den transfer edilen primlere ilişkin sürelerin tamamını borçlanarak geri ödemiş olanlara transfer olunan primlerin tamamı iade edilir. 2-İsviçre den transfer edilen primlere ilişkin sürelerin bir kısmını  borçlanarak geri ödemiş olanlara transfer olunan primlerin borçlandıkları süreye isabet eden kısmı iade edilir. 3-Primlerin kurumumuza transferi mümkün olup...
İsviçre prim transferi İsviçre de çalışan Türk vatandaşlarının İsviçre deki yatırdıkları yaşlılık ve ölüm primlerini kendileri adına kurumumuza aktarmalarıdır. Peki bu prim transferinin şartları nelerdir ? 1-İsviçre den malulluk ,yaşlılık  veya ölüm sigortaları yardımlarından yararlanmamış olmak , 2-Türkiye de veya üçüncü bir ülkede yerleşmek üzere İsviçre den kesin olarak ayrılmış olmak ve yazılı...
5510 sayılı ssk kanuna göre bazen birkaç maaş veya gelir aynı anda bağlanması gerekebiliyor. Bu konu ile alakalı Sosyal Güvenlik Kurumu bazı düzenlemelere giderek durumu karara bağlamıştır. Şimdi madde madde bunu inceleyelim ………………….   Kişi hem malullük aylığı hem de normal emeklilik aylığına hak kazanmış ise bu aylıklardan yüksek olanı alır....
Ülkemizde fiili olarak çalışmadan 5510 sayılı kanunla vatandaşlarımıza kolaylık amacıyla getirilen isteğe bağlı sigorta ile primler yatırılabiliyor.01 10 2008 den önce isteğe bağlı sigorta ile sadece emeklilik primleri alınmakta idi . Şimdi ise ödenen primler ile hem sağlıktan yararlanılabiliyor hem de emeklilik için primler birikiyor. Şimdi biraz bu konuyu açalım ve ...
Vazife malul isminden de anlaşılacağı üzere memurların görevlerini yaptıkları sırada geçirdikleri kaza sonucu malul kalmaları durumuna denir. Ancak şarhoşluk ve keyif verici maddeleri kullanmaktan , kanun dışında hareket etmekten , yasak fiilleri yapmaktan  intihara teşebbüsten , doğmuş olursa vazife malullüğü hükümleri uygulanmaz. Kamu idareleri kazayı derhal kolluk kuvvetlerine 15 gün içerisinde...
Ülkemizde başlıkta  ki görevleri yürütenlerin maaş ve aylıkların ne şekilde hangi oranda bağlanır bunların üzerinde kısa kısa duralım ……. Öncelikler cumhurbaşkanı ile başlayalım. Cumhurbaşkanlığı görevini yürütmekte iken 5510 sayılı kanunun  43. Maddesine göre  herhangi bir nedenle görevinden ayrılan cumhurbaşkanı  ayrılma istek tarihini takip eden aybaşından itibaren yaşlılık aylığına bağlanır. Maaşı ise...
Sosyal güvenlik Kurumu ülkemizde belirli iş kollarında çalışanların yıpranma paylarını dikkate alarak  çalıştığı yıllara gün kazandırma sistemini işletmeye başlamış , buna kanunda fiili hizmet süresi zammı adı altında isimlendirmeye gitmiştir. Ancak  bundan faydalanmak için belirtilen hizmet kollarında bu kişilerin fiili çalışması ve o iş kolunda bazı risklere maruz kalma şartları...
Sayfa başına git