SSK Emeklilik

Günümüzde sigortalı çalışır iken değişik hastalıklara yakalanan sigortalıların Sosyal Güvenlik kurumuna ve Vergi dairelerine kısmi veya malulen emeklilik için başvurdukları malum bir konu.. ...
               Sosyal Güvenlik Kurumu , emeklilik başvurusu yapıp maaşının bağlanmasını bekleyenler için önemli bir imkan daha sağlıyor. Emekli olacağı kesinleşen vatandaşlara, maaş bağlanana kadar avans verilecek.Böylece maaş için gün sayanlar 'avans' ödemesi sayesinde rahat nefes alacak. Sosyal Güvenlik Kurumu, emekliye ayrılıp maaşının bağlanmasını bekleyenler için...
2019 yılı emekli maaşları ne kadar olacak?            2019 yılına  sayılı günler kala emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili yapılan araştırmalarda sonuçlanmak üzere. Milyonlarca emekli 2019 yılında yapılacak maaş artışı için beklemeye başladı. Yapılacak zam miktarında en önemli ayrıntı 2018 yılı ikinci yarısında gerçekleşecek enflasyon oranları olacakken, diğer taraftan bir...
Transfer edilen primler hangi hallerde iade edilir? 1-İsviçre den transfer edilen primlere ilişkin sürelerin tamamını borçlanarak geri ödemiş olanlara transfer olunan primlerin tamamı iade edilir. 2-İsviçre den transfer edilen primlere ilişkin sürelerin bir kısmını  borçlanarak geri ödemiş olanlara transfer olunan primlerin borçlandıkları süreye isabet eden kısmı iade edilir. 3-Primlerin kurumumuza transferi mümkün olup...
İsviçre prim transferi İsviçre de çalışan Türk vatandaşlarının İsviçre deki yatırdıkları yaşlılık ve ölüm primlerini kendileri adına kurumumuza aktarmalarıdır. Peki bu prim transferinin şartları nelerdir ? 1-İsviçre den malulluk ,yaşlılık  veya ölüm sigortaları yardımlarından yararlanmamış olmak , 2-Türkiye de veya üçüncü bir ülkede yerleşmek üzere İsviçre den kesin olarak ayrılmış olmak ve yazılı...
5510 sayılı ssk kanuna göre bazen birkaç maaş veya gelir aynı anda bağlanması gerekebiliyor. Bu konu ile alakalı Sosyal Güvenlik Kurumu bazı düzenlemelere giderek durumu karara bağlamıştır. Şimdi madde madde bunu inceleyelim ………………….   Kişi hem malullük aylığı hem de normal emeklilik aylığına hak kazanmış ise bu aylıklardan yüksek olanı alır....
Ülkemizde fiili olarak çalışmadan 5510 sayılı kanunla vatandaşlarımıza kolaylık amacıyla getirilen isteğe bağlı sigorta ile primler yatırılabiliyor.01 10 2008 den önce isteğe bağlı sigorta ile sadece emeklilik primleri alınmakta idi . Şimdi ise ödenen primler ile hem sağlıktan yararlanılabiliyor hem de emeklilik için primler birikiyor. Şimdi biraz bu konuyu açalım ve ...
Sosyal güvenlik Kurumu ülkemizde belirli iş kollarında çalışanların yıpranma paylarını dikkate alarak  çalıştığı yıllara gün kazandırma sistemini işletmeye başlamış , buna kanunda fiili hizmet süresi zammı adı altında isimlendirmeye gitmiştir. Ancak  bundan faydalanmak için belirtilen hizmet kollarında bu kişilerin fiili çalışması ve o iş kolunda bazı risklere maruz kalma şartları...
Sosyal Güvenlik Kurumu sigortalıların emekliliğini  günsayısı ,yaş ve sigortalı olma süresi  şartlarını uygulayarak  hesaplamaktadır. Ancak  sigortalıların sıkça merak ettiği bir konu üzerinde durmak istiyoruz. Emeklilik hesabında  erkek sigortalılar için 25 yıllık sigortalılık süresi ne zaman başlar. Çoğu zaman sigortalıların yanılgıya düştüğü nokta sigortalılığın başladığı süre  işvereninin sigortalı hakkında kuruma verdiği işe...
Ölüme bağlı toptan ödeme  ölen sigortalının yakınlarına bir başka deyişle hak sahiplerine maaş bağlanamaması durumunda  ölen sigortalının ölmeden önce kuruma ödediği sigorta primlerinin yakınlarına  ödenmesidir. Bu toptan ödemenin miktarı sigortalıya yapılacak toptan ödeme miktarını geçemez. 5510 sayılı SGK kanununa  göre yapılan toptan ödeme miktarıyla silinen hizmet süreleri tekrar borçlanılarak veya ölen...
İş kazası geçirmiş veya meslek hastalığı geçirmesi sonucu  gelir alırken ölen  veya malullük maaşı alırken vefat eden kişilerin 360 gün prim ödemiş olması şartıyla hak sahiplerine yani yakınlarına bir seferlik ödenen ve her yıl miktarı kurumca tespit edilen ödenektir.   Cenaze Ödeneği Sırasıyla Kimlere Ödenir ?   Sosyal Güvenlik Kurumunca miktarı her yıl belirlenen...
Ölüm aylığı alan kız çocukları evlenecekleri zaman maaşları kesilir. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu bu durumdaki kız çocuklarına 24 aylık maaş ( 2 yıllık) tutarında çeyiz yardımı yapar. Kız çocuğu çeyiz yardımını aldıktan sonra 24 ay içerisinde boşanırsa tekrar maaşa bağlanabilmesi için bu sürenin bitimini beklemek zorundadır. Kız çocuğuna evlenme ödeneği verildiğinde...
Ölen sigortalının yakınlarının mağdur olmaması ve zaman kaybetmeden maaşlarının bağlanması amacıyla  başvuruların bir an evvel sosyal güvenlik kurumuna yapılması gerekmekte. Bu itibarla aşağıda bağlanan ölüm maaşlarının hangi tarhten itibaren hak sahiplerinin hesabına geçeceğinden biraz bahsedeceğiz.   Evet ölen sigortalının yakınları  sosyal güvenlik kurumuna başvurduğunda işlemlere ne kadar uzun sürerse sürsün eğer maaşı...
Ölüm aylığının ölen sigortalının yakınlarına ödenen maaş olduğunu diğer yazılarımızda belirtmiş idik. Bu sefer  ölenin yakınlarına maaş ödemesinin ne şekilde paylaştırılacağından bahsedeceğiz.   Öncelikle belirtelim ki ölen sigortalının ilk tahsis talep hakkın eşi dir. Eğer eşi sigortalı bir işte çalışmıyor ise bağlanacak olan maaşın % 75 ini alır. Çalışıyor ise bu oran...
Sigortalı vefat ettiğinde sosyal güvenlik kurumu ölen kişinin hak sahiplerine (yakınlarına) bazı yardımlarda bulunur. Bu yardımlardan aşağıda biraz bahsedelim ---- sigortalı yakınlarına gerekli şartları taşıyorsa ölüm aylığı bağlanır. ---- sigortalı yakınlarına maaş bağlanamazsa sigortalının  ölmeden önceki ssk primleri iadesi yapılır.(toptan ödeme) ----Eğer kız çocuğuna ölüm maaşı bağlanmışsa evlendiği takdirde kendisine evlenme ödeneği verilir. ----...
Yaşlılık toptan ödemesi  , akademik dille değil de toplumumuzun diliyle anlatırsak kişinin  ömrü boyunca ödemiş olduğu primlerle emekli olmak için yaş şartını doldurduğu halde prim gün sayısı şartını tamamlayamadığı için emekli olamadığından  bu primlerin kendisine geri iade edilmesini kurumdan talep etmesidir. Ancak bu miktarlar 1990 yıllara ait ve öncesi ise...
Ölüm maaşı sigortalı çalışırken ölen veya emekli iken ölen sigortalıların ailelerine bağlanan maaştır. Ölüm maaşı ölenin eşine çocuklarına ve eğer çocuk sayısı 1 ve daha az ise ölenin anne babasına da talep etmeleri şartıyla bağlanır. Ölüm aylığı bağlanması için gerekli şartlara bakacak olursak   --- Eğer sigortalı  01.10.2008 den önce ölmüş ise öldüğü...
Sosyal Güvenlik Kurumuna malullük aylığı için başvurularda özellikle büyük şehirlerimizde yoğunluk sebebiyle maaş bağlama işlemlerinin geciktiği aşikar olmakla birlikte sigortalıların malullük maaş başvurularının olumlu sonuçlandığı durumlarda maaşlarını ne zaman alacakları ile ilgili sorular sıkça sorulmakta …… Konu ile alakalı maaş başlama tarihi 3 olasılıkla gerçekleşmektedir. --- ilk olasılık  kişinin malul sayılmasına esas...
Ülkemizde malullük aylığı bağlananların bir kısmının genelde haberdar  olmadığı konulardan bir tanesi  de bu aylığı alırken çalışıp çalışamayacağı konusudur. Malullük maaşı alırken maaşı kesilip  kuruma başvuranların sayısı  az değildir. Nedenlerini aşağıdaki yazımızda açıklamaya çalıştık buyrun ………………….   Malulluk maaşı alırken ülkemizin mevzuatına göre sigortalı çalışmaya başlayanların maaşı kesilir. Ayrıca gene malullük maaşı alırken...
Günümüzde malullük aylığının hesabı insanımızın merak ettiği konulardan …. Malulluk aylığı hesaplanrken prim gün sayısı  9000 günden az olan sigortalılar için 9000 gün üzerinden, eğer kişinin sigorta primi 9000 günden fazla ise ödediği gün üzerinden malullük aylığı hesaplanır.Ayrıca sosyal güvenlik kurumu kişinin başka birinin bakımına muhtaç olduğunu tespit ederse aylık...
                                   Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuran hastalar malulen emekli olduklarında veya                    olamadıklarında kurumdan malulen emeklilik oranının yüzde kaç olduğunu öğrenmek            ...
Sayfa başına git